Inici ca Ajuntament Informació Econòmica

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

 • 977 740 100
  Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

 • 112 Emergències
 • 061 Urgències sanitàries
 • 112 Bombers
 • 112 Mossos d'Esquadra
 • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Llei de Morositat - PMP


En compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6è l’obligatorietat de publicar informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita posa a disposició de la ciutadania la següent informació corresponent al primer trimestre de 2019, i que s’actualitzarà trimestralment:

 • Període mitjà de pagament global a proveïdors: 30,45 dies.
 • Ràtio d’operacions pagades: 32,65%
 • Ràtio d’operacions pendents de pagament: 17,31%
 

Informació històrica:

Any

Trimestre

Ràtio

operacions

pagades

Ràtio

operacions

pendents

pagament

Període mitjà

pagament

(dies)

 
2019 1T (**) 32,65% 17,31% 30,45 (+ info)
2018 4T (**) 29,66% 6,10% 21,13 (+ info)
2018 3T (**) 26,22% 14,22% 22,23 (+ info)
2018 2T (**) 28,59% 14,81% 25,32 (+ info)
2018 1T (**) 28,70% 7,13% 22,88 (+ info)
2017 4T (**) 22,95% (11,47)% 8,92 (+ info)
2017 3T (**) 13,28% (8,64)% 5,28 (+ info)
2017 2T (**) 9,77% (5,85)% 5,98 (+ info)
2017 1T (**) 12,30% (9,97)% 6,95 (+ info)
2016 4T (**) 6,03% (7,72)% 2,91 (+ info)
2016 3T (**) 16,93% (1,80)% 8,31 (+ info)
2016 2T (**) 21,44% 1,14% 12,09 (+ info)
2016 1T (**) 12,72% (13,22)% 6,29 (+ info)
2015 4T (**) 20,47% (9,66)% 13,18 (+ info)
2015 3T (**) 7,47% (15,53)% (0,24) (+ info)
2015 2T (**) 5,14% (2,36)% 3,40 (+ info)
2015 1T (**) 9,11% (13,81)% 2,73 (+ info)
2014 4T (**) 5,47% (21,14)% (4,77) (+ info)
2014 3T (**) 6,99% (10,47)% 4,46 (+ info)  
2014 2T (*)     26 (+ info)
2014 1T (*)     23 (+ info)
 

Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Entitat en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a l’esmentat període màxim.

(*) El termini compta des de la data de lliurament de la factura fins la data de pagament. Complint-se també el termini de 30 dies des de el reconeixement de l'obligació fins la data de pagament, d'acord a la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic.

(**) El termini compta des de la data de reconeixement de l'obligació fins la data de pagament, d'acord al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet