Inici ca Ajuntament Òrgans de Govern Alcaldia

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

  • 977 740 100
    Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

  • 112 Emergències
  • 061 Urgències sanitàries
  • 112 Bombers
  • 112 Mossos d'Esquadra
  • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Alcaldia

Alcaldia

Alcaldia.

Competències.

Les atribucions de l’Alcaldia són les que s’especifiquen a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.     

En matèria de contractació, les que li atorga la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com altres atribucions li atorgui la legislació sectorial.

La matèria d’Urbanisme no es delega i és competència de l’Alcaldia.

Per acord del Ple, de data 23 de juny de 2015 es va acordar:

- Establir que l’alcalde d’aquesta Corporació, exerciria aquest càrrec amb dedicació exclusiva amb unes retribucions de    48.000,00 € bruts anuals que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.

 Alcaldia
Despatx Alcadia
Alcaldia
L'alcalde Josep Caparrós i Garcia
Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet