Inici ca Ajuntament Contractes i convenis Mesa contractació permanent

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

 • 977 740 100
  Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

 • 112 Emergències
 • 061 Urgències sanitàries
 • 112 Bombers
 • 112 Mossos d'Esquadra
 • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Mesa contractació permanent

Per Decret de l’Alcaldia 762/2017, de data 16 de novembre de 2017, es modifica la composició dels membres de la Mesa de Contractació constituïda amb caràcter permanent com a òrgan d’assistència de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, que actuarà com a òrgan de valoració en els supòsits d’adjudicació dels diferents contractes administratius, contractes privats, autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic, i, contractes d’explotació de béns patrimonials, la licitació dels quals es porti a terme mitjançant procediment obert, de manera que la Mesa queda constituïda de la següent manera:

- President: 

·         Sr. Josep Caparrós Garcia, Alcalde-President de la Corporació. 

- Vocals:  

 • Sra. Maria Belén Gilabert Labernia, Secretària Accidental de la Corporació.
 • Sra. Maria Teresa Sanahuja Esbrí, Interventora Municipal.
 • Sr. Enric Vidal Vidal, Regidor de Festes i Serveis.
 • Sr. Alexandre Cervera Forcadell, Regidor d’Ensenyament, Transparència i Noves Tecnologies.
 • Sr. Carlos Sanchis De Andrés, Regidor d’Atenció a les Persones i Medi Ambient.
 • Sr. Joan Martín Masdeu, Regidor grup municipal CIU.
 • Sra. Conxi Vizcarro Mones, Regidora no adscrita.
 • Sra. Rosa Anglès Ballester, Regidora del grup municipal PSC-CP.
 • Sr. Pedro Hernández Losa, Regidor grup municipal MES RÀPITA.
 • Sra. Miriam Espó Escrihuela, personal al servei de la Corporació.
 • Sr. Xavi Castell Badoch, personal al servei de la Corporació, que actuarà com a secretari de la Mesa.

 

En el supòsit de vacant, absència, malaltia i, en general, qualsevol altra causa justificada, els membres titulars seran substituïts de la forma següent:

 

 • El President, pel Tinent d’Alcalde en funcions.
 • La Secretària Accidental de la Corporació, per la Sra. Lucia Ramia Loriente, Tècnica d’administració general.
 • La Interventora de la Corporació, per la Sra. Manola Martínez Sancho, personal al servei de la Corporació.
 • El Sr. Enric Vidal Vidal, pel Sr. Albert Salvadó Fernández, Regidor d’Hisenda, Règim Intern i Promoció Econòmica.
 • El Sr. Joan Martín Masdeu, pel Sr. Miquel Ferré Avellanàs, Regidor grup municipal CIU.
 • El Sr. Pedro Hernández Losa, pel Sr. Ivan Subirats Ferreres, Regidor grup municipal MES RÀPITA.
 • El Sr. Xavi Castell Badoch, per la Sra. Mª Cinta Sancho Sánchez, personal al servei de la Corporació.
Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet