Inici ca Ajuntament Perfil de Contractant Mesa contractació permanent

Atenció ciutadana

Atenció en linea

Atenció telefònica

 • 977 740 100
  Informació i tramitació

Atenció presencial

Telèfons d'urgències

 • 112 Emergències
 • 061 Urgències sanitàries
 • 112 Bombers
 • 112 Mossos d'Esquadra
 • 091 Policia Nacional
Altres telèfons d'urgències >

Mesa contractació permanent

Per Decret de l’Alcaldia núm. 765/2015, de data 22 de desembre de 2015, es modifica els membres que formaran part de la Mesa de Contractació amb caràcter permanent com a òrgan d’assistència de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, i que actuarà com a òrgan de valoració per a l’adjudicació dels diferents contractes administratius, contractes privats, autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic, i, contractes d’explotació de béns patrimonials, la licitació dels quals es convoqui per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, mitjançant procediment obert, de manera que la Mesa queda constituïda de la següent manera:

 

- President: 

Sr. Josep Caparrós Garcia, Alcalde-President de la Corporació.

- Vocals:  

 • Sra. Núria Pallares Martí, Secretària General de la Corporació.
 • Sra. Maria Teresa Sanahuja Esbrí, Interventora Municipal.
 • Sr. Enric Vidal Vidal, Regidor de Festes i Serveis.
 • Sra. Rosa Anglès Ballester, Regidora de Turisme i Comerç.
 • Sr. Alexandre Cervera Forcadell, Regidor d’Ensenyament, Transparència i Noves Tecnologies.
 • Sr. Carlos Sanchis De Andrés, Regidor d’Atenció a les Persones i Medi Ambient.
 • Sr. Joan Martín Masdeu, Regidor grup municipal CIU.
 • Sr. Pedro Hernández Losa, Regidor grup municipal MES RÀPITA.
 • Sra. M. Belén Gilabert Labèrnia, Tècnica d’administració general, funcionària adscrita al Negociat de contractació, que actuarà a la vegada com a secretària de la Mesa.
 

En el supòsit de vacant, absència, malaltia i, en general, qualsevol altra causa justificada, els membres titulars seran substituïts de la forma següent:

 
 • El President, pel Tinent d’Alcalde en funcions. 
 • La Secretària General de la Corporació, per la Sra. M. Belén Gilabert Labèrnia.
 • La Interventora de la Corporació, per la Sra. Manola Martínez Sancho, personal laboral adscrita a l’àrea d’Intervenció.
 • El Sr. Enric Vidal Vidal, pel Sr. Albert Salvadó Fernández, Regidor d’Hisenda, Règim Intern i Promoció Econòmica.
 • La Sra. Rosa Anglès Ballester, per la Sra. Conxi Vizcarro Mones, Regidora de Governació i Mobilitat.
 • El Sr. Joan Martín Masdeu, pel Sr. Miquel Ferré Avellanàs, Regidor grup municipal CIU.
 • El Sr. Pedro Hernández Losa, pel Sr. Ivan Subirats Ferreres, Regidor grup municipal MES RÀPITA.
 • La Tècnica d’administració general i secretària de la Mesa de Contractació, per la Sra. Míriam Espó Escrihuela, personal laboral adscrita al Negociat de Contractació.
Accions del document
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ·CIF: P4313800G · Pl. Carles III, 13 · 43540 · Sant Carles de la Ràpita · Tel. 977 740 100 · ajuntament@larapita.cat    /     Desenvolupat per: Semic Internet